ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÉO 6,5 INCH BLACK

ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÉO 6,5 INCH BLACK

ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÉO 6.5 INCH BLACK, MODEL: CS-605 MÀU: BLACK. Không nên sử dụng sản phẩm này nếu bạn đã từng uống rượu hoặc dùng thuốc, và bạn không nên mang những đồ vật trong tay khi đi trên tàu. . Sử dụng xe tay ga cân bằng phải tuân theo ...

Chi tiết sản phẩm

ALUCARD Knight Style 2 CÂN K WH THUẬT CÂN K WH 6,5 INCH BLACK ,

MODEL: CS-605

MÀU ĐEN
. Không nên sử dụng sản phẩm này nếu bạn đã từng uống rượu hoặc dùng thuốc, và bạn không nên mang những đồ vật trong tay khi đi trên tàu.

. Việc sử dụng xe tay ga số dư phải tuân theo các quy định về giao thông địa phương. Hãy chắc chắn tôn trọng những người đi bộ gần đó.


Một cặp:ALUCARD Knight kiểu 2 bánh tự cân bằng xe tay ga 6,5 INCH BLUE Tiếp theo:ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÉO TỐC 6,5 INCH VỚI DỰ ÁN X REM LÝ NƯỚC NGOÀI

Yêu cầu thông tin