ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÍO CÁI 6.5 INCH WITH BLACK REMOTE CONTROL

ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÍO CÁI 6.5 INCH WITH BLACK REMOTE CONTROL

ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÉO 6,5 INO với Bộ điều khiển từ xa BLACK, MODEL: CS-605C Màu sắc: Đen Ghi chú: Không được sử dụng scooter cân bằng nếu nó không cân bằng. Nếu nó không phải là hoàn toàn ngang, nó sẽ phát ra một cảnh báo khi bạn bước vào nó và bảng cân bằng sẽ nhập ...

Chi tiết sản phẩm

ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÍO CÁCH 6.5 INCH WITH BLACK REMOTE CONTROL ,

MODEL: CS-605C

MÀU ĐEN
Lưu ý : Không được sử dụng scooter cân bằng nếu không cân bằng. Nếu nó không hoàn toàn ngang, nó sẽ phát ra cảnh báo khi bạn bước vào nó và bảng cân bằng sẽ vào chế độ bảo vệ cân bằng tự động.


Không xoay bảng cân bằng khi đi ngang một đường nghiêng, ans điều này có thể gây ra các scooter để mất cân bằng.


Một cặp:ALUCARD Knight kiểu 2 bánh tự cân bằng SCOOTER 6,5 INCH với điều khiển từ xa Hồng Tiếp theo:ALUCARD Knight Style 2 CÂN K B THUẬT CÂN KÉO TỐC 6,5 INCH VỚI DỰ ÁN X REM LÝ NƯỚC NGOÀI

Yêu cầu thông tin