Thông tin triển lãm HiC sao tháng 4 2019

- Mar 29, 2019-

HiC-star Exhibition information April 2019.jpg


Trung Quốc nhập khẩu và xuất khẩu công bằng


Ngày: Tháng tư 15-19,2019

Address:No.382,Yuejiangzhong Road, Haizhu District, Quảng Châu, Trung Quốc

Gian hàng số:4.1F43(Trò chơi sản phẩm)

Gian hàng số:12,1 J07(Xe điện)


Nguồn toàn cầu


Ngày: Tháng 11-14,2019

Địa chỉ: Asia thế giới-Expo, Hồng Kông

Gian hàng số:2 G 14(Xe điện)

Gian hàng số:6M 33(Trò chơi sản phẩm)


HKTDC


Ngày: Tháng tư 13-16,2019

Địa chỉ: Hong Kong Convention and Exhibition Centre

Gian hàng số:1A-D20

Sản phẩm chính: trò chơi sản phẩm/điện skateboard-scooter-xe vv.

Một cặp:Mùa xuân 2019 Mùa xuân Hồng Kông Toàn cầu Chia sẻ Triển lãm Du lịch là dòng chính mới trong ngành Tiếp theo:Thông báo về kỳ nghỉ năm mới Trung Quốc 2019 C-ngôi sao