Xe cân bằng nguồn gốc

- May 10, 2016-

Năm 1816, Đức đã có một người đàn ông tên là lâm để xem Ruiz de la, ông hàng ngày từ làng rừng, về phía tây của thị trấn đến một mảnh rừng, sau năm năm. Ông nghĩ rằng: nếu người ngồi trên xe, dừng và đi, bất cứ nơi nào, không phải là rất mát mẻ đó? Dries đã bắt đầu làm bằng gỗ bánh xe, xe nhỏ trước và sau khi hai bánh xe gỗ, gắn liền với dầm trung gian, băng ghế dự bị ở trên bảo mật, cộng với một bánh xe phía trước trên tay lái điều khiển hướng của trẻ. Kể từ khi chiếc xe không lái xe chuỗi, rider phụ thuộc vào bàn chân rider đặt vững chắc để đẩy các cuộn phía trước xe. Sau đó, thông qua cải tiến liên tục, Anh sản xuất xe đạp hiện đại đầu tiên vào năm 1888.

Một cặp:Các tính năng xe cân bằng Tiếp theo:Trẻ em xe cân bằng hồ sơ