CS-585 gấp hai bánh xe Skateboard điện

CS-585 gấp hai bánh xe Skateboard điện

Chi tiết sản phẩm

CS-585 Electric Skateboard

CS-585

Folding Electric Skateboard


Một cặp:Folding Two Wheels Skateboard Điện Single Foot Ver Tiếp theo:CS-516 Skikeboard điện Xiaomi

Yêu cầu thông tin