Alucard CS-531 Gấp hai bánh xe tay ga điện

Alucard CS-531 Gấp hai bánh xe tay ga điện

Được thành lập vào năm 2000, C ★ Star Industrial Limited chuyên thiết kế, nghiên cứu và sản xuất phụ kiện trò chơi và xe tay ga điện tử dưới thương hiệu ALUCARD.

Chi tiết sản phẩm

CS-531 Scooter.jpg

Alucard CS-531 Scooter.jpg

HiC-star.jpg

Một cặp:Xe tay ga điện hai bánh Alucard CS-519 Tiếp theo:Alucard CS-518 Folding Hai bánh Xe điện

Yêu cầu thông tin