Alucard CS-512 Folding Hai bánh xe điện

Alucard CS-512 Folding Hai bánh xe điện

Được thành lập vào năm 2000, C ★ Star Industrial Limited chuyên thiết kế, nghiên cứu và sản xuất phụ kiện trò chơi và xe tay ga điện tử dưới thương hiệu ALUCARD.

Chi tiết sản phẩm

Alucard CS-512 Folding Hai bánh xe điện


CS-512 scooter.jpg

Alucard scooter.jpg

shenzhen scooter.jpg


Một cặp:Xe tay ga điện hai bánh Alucard CS-519 Tiếp theo:Alucard CS-518 Folding Hai bánh Xe điện

Yêu cầu thông tin