Xe đạp điện Halley

Xe đạp điện Halley

Người trẻ tuổi của chiếc xe điện, những gì họ muốn là tỷ lệ trả lại.

Chi tiết sản phẩm

Người trẻ tuổi của chiếc xe điện, những gì họ muốn là tỷ lệ trả lại.


Tích hợp khung, thiết bị đơn giản, chất lượng tuyệt vời. Thử nghiệm rung động năm 2000 được thực hiện dưới điều kiện tải trọng 100kg và thân xe vẫn còn nguyên vẹn, đảm bảo an toàn cho xe.


Halley Electric Bike

Halley

Một cặp:Xe đạp điện Alucard CS-P10 Tiếp theo:Xe đạp điện NEW

Yêu cầu thông tin