Xe đạp điện C-150

Xe đạp điện C-150

Xe đạp có thể gập, quyền chọn con người miễn phí và hỗ trợ điện.

Chi tiết sản phẩm

Xe đạp có thể gập lại, tự do lựa chọn sức mạnh con người và hỗ trợ điện, nhận biết lực đạp, tốc độ và công suất ra phù hợp, thuật toán điều khiển chính xác để đạt được tuổi thọ pin lâu và tăng tuổi thọ pin và cải thiện tuổi thọ pin.


C-150 Electric Bike

C-150 Bike

Electric Bike black

C-150电动自行车

Foldable bicycle

辰多星自行车


Một cặp:Xe đạp điện NEW Tiếp theo:P01-nhỏ Châu Âu

Yêu cầu thông tin